پیش غذا

 • سیب زمینی

  سیب زمینی

  25 TL
 • سوپ جو

  سوپ جو

  25 TL
 • آش رشته

  آش رشته

  35 TL
 • کشک و بادمجان

  کشک و بادمجان

  35 TL
 • میرزا قاسمی

  میرزا قاسمی

  40 TL
 • آش رشته کوچک

  آش رشته کوچک

  25 TL
 • سوپ کوچک

  سوپ کوچک

  20 TL

غذا

 • چلو خورشت قرمه سبزی

  چلو خورشت قرمه سبزی

  55 TL
 • چلو خورشت قیمه

  چلو خورشت قیمه

  55 TL
 • چلو خورشت کرفس

  چلو خورشت کرفس

  55 TL
 • چلو خورشت فسنجان

  چلو خورشت فسنجان

  70 TL
 • سینی کباب + چلو

  سینی کباب + چلو

  160 TL
 • چلو کباب سلطانی

  چلو کباب سلطانی

  120 TL
 • چلو کوبیده جفت

  چلو کوبیده جفت

  85 TL
 • چلو کوبیده تک

  چلو کوبیده تک

  70 TL
 • چلو کباب وزیری

  چلو کباب وزیری

  85 TL
 • چلو کباب سلطان بانو

  چلو کباب سلطان بانو

  110 TL
 • چلو کباب نگینی جفت

  چلو کباب نگینی جفت

  100 TL
 • چلو جوجه کباب

  چلو جوجه کباب

  55 TL
 • چلو جوجه ترش با استخوان

  چلو جوجه ترش با استخوان

  70 TL
 • چلو جوجه تند

  چلو جوجه تند

  65 TL
 • چلو جوجه تند با استخوان

  چلو جوجه تند با استخوان

  70 TL
 • چلو جوجه ترش

  چلو جوجه ترش

  65 TL
 • چلو اکبر جوجه

  چلو اکبر جوجه

  70 TL
 • چلو = برنج

  چلو = برنج

  30 TL
 • زرشک پلو با ران مرغ

  زرشک پلو با ران مرغ

  55 TL
 • چلو ماهیچه

  چلو ماهیچه

  130 TL
 • چلو کباب برگ

  چلو کباب برگ

  90 TL
 • چلو کباب بختیاری

  چلو کباب بختیاری

  80 TL
 • چلو نگینی تک

  چلو نگینی تک

  70 TL
 • چلو جوجه استخوانی

  چلو جوجه استخوانی

  70 TL
 • چلو جوجه حلزونی

  چلو جوجه حلزونی

  65 TL
 • چلو کباب لقمه

  چلو کباب لقمه

  90 TL
 • چلو کباب ترش

  چلو کباب ترش

  95 TL
 • چلو کباب عشایری

  چلو کباب عشایری

  100 TL
 • چلو کباب چنجه

  چلو کباب چنجه

  110 TL

خوراک ها

 • خوراک قورمه سبزی

  خوراک قورمه سبزی

  40 TL
 • خوراک قیمه

  خوراک قیمه

  40 TL
 • خوراک فسنجان

  خوراک فسنجان

  60 TL
 • خوراک کرفس

  خوراک کرفس

  40 TL
 • خوراک کوبیده تک

  خوراک کوبیده تک

  60 TL
 • خوراک کوبیده جفت

  خوراک کوبیده جفت

  80 TL
 • خوراک کباب وزیری

  خوراک کباب وزیری

  85 TL
 • خوراک کباب بختیاری

  خوراک کباب بختیاری

  80 TL
 • خوراک نگینی جفت

  خوراک نگینی جفت

  90 TL
 • خوراک کباب برگ

  خوراک کباب برگ

  90 TL
 • خوراک جوجه

  خوراک جوجه

  55 TL
 • خوراک جوجه ترش

  خوراک جوجه ترش

  60 TL
 • خوراک جوجه تند

  خوراک جوجه تند

  60 TL
 • خوراک جوجه استخوانی

  خوراک جوجه استخوانی

  70 TL
 • خوراک جوجه ترش استخوانی

  خوراک جوجه ترش استخوانی

  70 TL
 • خوراک جوجه تند استخوانی

  خوراک جوجه تند استخوانی

  70 TL
 • خوراک مرغ

  خوراک مرغ

  55 TL
 • خوراک جوجه حلزونی

  خوراک جوجه حلزونی

  65 TL
 • خوراک کباب ترش

  خوراک کباب ترش

  85 TL
 • خوراک کباب لقمه

  خوراک کباب لقمه

  70 TL
 • خوراک اکبرجوجه

  خوراک اکبرجوجه

  60 TL
 • خوراک سلطان بانو

  خوراک سلطان بانو

  110 TL
 • خوراک نگینی 2سیخ

  خوراک نگینی 2سیخ

  90 TL
 • خوراک سینی کباب

  خوراک سینی کباب

  140 TL
 • خوراک سلطانی

  خوراک سلطانی

  120 TL
 • خوراک نگینی تک

  خوراک نگینی تک

  70 TL

سالاد

 • سالاد شیرازی

  سالاد شیرازی

  30 TL
 • سالاد کلم

  سالاد کلم

  25 TL
 • سالاد فصل

  سالاد فصل

  45 TL
 • سالاد سزار

  سالاد سزار

  60 TL
 • سالاد مخصوص پازل

  سالاد مخصوص پازل

  60 TL

نوشیدنی

 • دوغ مخصوص ایرانی

  دوغ مخصوص ایرانی

  15 TL
 • اسپرایت

  اسپرایت

  10 TL
 • فانتا

  فانتا

  10 TL
 • کولا

  کولا

  10 TL
 • سودا میوه ای

  سودا میوه ای

  7 TL
 • آبمیوه

  آبمیوه

  35 TL
 • چایی

  چایی

  10 TL
 • چایی و نبات

  چایی و نبات

  15 TL
 • آب

  آب

  5 TL
 • کولا خانواده

  کولا خانواده

  20 TL
 • دوغ ایرانی بزرگ

  دوغ ایرانی بزرگ

  30 TL
 • اب بزرگ

  اب بزرگ

  15 TL
 • کولا زیرو

  کولا زیرو

  10 TL

دسرها

 • حلوا

  حلوا

  30 TL
 • شیرینی

  شیرینی

  30 TL
 • شله زرد

  شله زرد

  30 TL

مزه

 • میوه

  میوه

  10 TL
 • زیتون پرورده

  زیتون پرورده

  25 TL
 • ترشی

  ترشی

  25 TL
 • ماست ساده

  ماست ساده

  20 TL
 • سیر ترشی

  سیر ترشی

  45 TL
 • ماست و خیار

  ماست و خیار

  25 TL
 • ماست و موسیر

  ماست و موسیر

  25 TL
 • ماست و بورانی

  ماست و بورانی

  30 TL
 • ترشی مخلوط یک کیلو

  ترشی مخلوط یک کیلو

  65 TL
 • ترشی لیته 0/5 کیلو

  ترشی لیته 0/5 کیلو

  45 TL