برگر

 • قارچ برگر پازل

  قارچ برگر پازل

  120 TL
 • ژامبون برگر

  ژامبون برگر

  120 TL
 • چیز برگر پازل

  چیز برگر پازل

  115 TL
 • فیله برگر پازل

  فیله برگر پازل

  120 TL
 • چیکن برگر پازل

  چیکن برگر پازل

  110 TL
 • اسپایسی برگر پازل

  اسپایسی برگر پازل

  120 TL
 • برگر مخصوص پازل

  برگر مخصوص پازل

  130 TL
 • سبزیجات برگر پازل

  سبزیجات برگر پازل

  110 TL
 • بیبی برگر پازل

  بیبی برگر پازل

  100 TL

مرغ سوخاری

 • فیله مرغ سوخاری 6 تیکه پازل

  فیله مرغ سوخاری 6 تیکه پازل

  110 TL
 • فیله مرغ سوخاری 8 تیکه پازل

  فیله مرغ سوخاری 8 تیکه پازل

  130 TL
 • سیب زمینی سرخ کرده

  سیب زمینی سرخ کرده

  35 TL
 • پیاز حلقه ای سرخ کرده ۸ تیکه

  پیاز حلقه ای سرخ کرده ۸ تیکه

  35 TL

استیک