پیش غذا

TL

میرزا قاسمی 35

کشک و بادمجان 30

آش رشته 30

سوپ جو 20

خوراک نگینی 70


غذا

TL

خورشت قرمه سبزی 45

خورشت قیمه 45

خورشت کرفس 45

خورشت فسنجان 55

سینی کباب 130

کباب سلطانی 95

سیب زمینی سرخ شده 20

کوبیده جفت 70

کوبیده تک 55

کباب وزیری 70

کباب سلطان بانو 95

کباب نگینی 80

جوجه کباب 45

جوجه ترش با استخوان 60

جوجه تند 60

جوجه تند با استخوان 60

جوجه ترش 55

اکبر جوجه 60

برنج 25

زرشک پلو 45

چلو ماهیچه 110

کباب برگ 80

کباب بختیاری 70

نگینی تک سیخ 60

فسنجان 55

ماهیچه 110

جوجه استخوانی 60

جوجه کباب حلزونی 50

کباب لقمه 85

کباب ترش 85


خوراک ها

TL

خوراک قورمه سبزی 30

خوراک قیمه 30

خوراک فسنجان 40

خوراک کرفس 30

خوراک کوبیده تک 50

خوراک کوبیده جفت 60

خوراک کباب وزیری 75

خوراک کباب بختیاری 70

خوراک کباب برگ 80

خوراک جوجه 45

خوراک جوجه ترش 50

خوراک جوجه تند 50

خوراک جوجه استخوانی 60

خوراک جوجه ترش استخوانی 60

خوراک جوجه تند استخوانی 60

خوراک مرغ 45

خوراک جوجه حلزونی 55

خوراک کباب ترش 75

خوراک کباب لقمه 60

خوراک اکبرجوجه 55

خوراک سلطان بانو 95

خوراک نگینی 2سیخ 70

خوراک سینی کباب 110

خوراک سلطانی 95

خوراک نگینی تک 60


سالاد

TL

سالاد شیرازی 20

سالاد کلم 20

سالاد فصل 35

سالاد سزار 45

سالاد مخصوص پازل 40


نوشیدنی

TL

دوغ مخصوص ایرانی 10

اسپرایت 8

فانتا 8

کولا 8

سودا میوه ای 5

آبمیوه 25

چایی 5

چایی و نبات 10

آب 5

کولا خانواده 20

تخم شربتی 10

اب بزرگ 12

شراب 20


دسرها

TL

حلوا 25

شیرینی 25

شله زرد 15


مزه

TL

میوه 10

زیتون پرورده 25

ترشی 25

ماست ساده 15

سیر ترشی 45

ماست و خیار 25

ماست و موسیر 25

ماست و بورانی 30

ترشی مخلوط یک کیلو 50

ترشی لیته 0/5 کیلو 30

اجیل 20

تخمه 20